Kancelaria Radcy Prawnego - Tomasz Dalowski


Idź do treści

O Kancelarii

O Kancelarii

Prowadzona przeze mnie Kancelaria od 2009 r. świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych
oraz osób fizycznych.
W swojej działalności kieruję się przeświadczeniem, że Klient winien posiadać jak najszerszą wiedzę na temat prowadzonej sprawy. Informacja pozwala zminimalizować potencjalne ryzyko, które jest nieodłącznym aspektem każdego działania. Analiza potencjalnych zagrożeń i spodziewanych korzyści nie może sprowadzać się jedynie do prawnego aspektu sprawy, ale powinna obejmować także realia osobowe, finansowe i wizerunkowe Klienta.
Tylko szerokie spojrzenie na problem pozwala podjąć działania, które minimalizują potencjalne ryzyko.
W tym kontekście świadczenia pomocy prawnej nie sprowadzam jedynie do znalezienia najlepszego rozwiązania prawnego sprawy ale także do analizy innych, również pozaprawnych punktów widzenia.
W trakcie świadczenia pomocy prawnej oraz działań konsultingowych:
- jestem w stałym kontakcie z Klientem,
- informuję Klientów o bieżącym stanie sprawy oraz zwracam uwagę na konieczność podjęcia określonych działań,
- sugeruję najlepsze sposoby załatwienia sprawy, także na drodze negocjacji,
- informuję Klientów o wszelkich propozycjach drugiej strony ugodowych, które powstają, gdy się pojawi,
- dążę do przejrzystego określanie zasad współpracy, tak aby Klient miał pełną świadomość wzajemnych praw
i obowiązków stron,
- prowadzę sprawę do końca, chyba że czego innego oczekuje Klient,
- przygotowuję Klienta do rozprawy sądowej.
Zapraszam do zapoznania się z profilem działalności Kancelarii.

Tomasz DalowskiPowrót do treści | Wróć do menu głównego