Kancelaria Radcy Prawnego - Tomasz Dalowski


Idź do treści

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Po zapoznaniu się ze stawianym przede mną zadaniem dokonuję kalkulacji kosztów prowadzenia sprawy
lub usług konsultingowych. Ustalona cena jest niezmienna i potwierdzona w umowie zawartej z Klientem.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za świadczoną pomoc uwzględniam konieczny nakład pracy, stopień trudności
i złożoności sprawy, jej precedensowy bądź nietypowy charakter, miejsce i termin świadczenia usługi
lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klienta. Ustalając wynagrodzenie kieruję się stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018, poz.265).

Usługi konsultingowe są wyceniane indywidualnie, w zależności od ich zakresu, stopnia skomplikowania
oraz indywidualnych oczekiwań Klienta.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego