Kancelaria Radcy Prawnego - Tomasz Dalowski


Idź do treści

Zespół

Tomasz Dalowski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego,
odbył aplikację prokuratorską i w roku 2009 został

wpisany na listę radców prawnych.

Od 2003 r. zajmuje się świadczeniem usług
konsultingowych, w szczególności doradztwem
zarządom spółek prawa handlowego.

Od 2005 r. usługi konsultingowe objęły
podmioty zagraniczne działające na terytorium Polski.
W latach 2006-2012 wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Od 2009 r. poszerzono zakres świadczonych usług
poprzez otwarcie własnej praktyki prawniczej –
kancelarii radcy prawnego.

Od 2016 r. jest delegatem na Zgromadzenie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
X kadencji.


Agnieszka Bednarczyk-Płachta

Teoretyk i praktyk; w 2015 r. uzyska
ła z wyróżnieniem stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego

i funduszy unijnych, znawca w dziedzinie prawa
o szkolnictwie wyższym.

Autorka i wspó
łautorka wielu publikacji naukowych,
m.in. komentarza do ustawy o szkolnictwie wyższym, monografii – „Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej”, „Prawo administracyjne
w mechanizmie prawa”, „Metody i narzędzia zapisu
i udostępniania danych”, „Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji”, „Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji
i funkcjonowania systemu prawnego”.

Laureatka konkursu Stowarzyszenia Bada
ń nad Źródłami Prawa.Powrót do treści | Wróć do menu głównego